Vår politik

Trygghet, växtkraft och ordning & reda. I hela Borås.

Moderaterna har, tillsammans med andra partier, lagt grunden till mycket av det som är dagens Borås. Vår utgångspunkt har varit pragmatism och en vilja till samarbete. Vi är stolta över det vi varit med om att åstadkomma, men är också övertygade om  att  Borås behöver ett nytt ledarskap, ett ledarskap som är redo att genomföra  nödvändiga reformer  och som på allvar ser hela Borås och alla boråsare.  I höstens val har vi tre prioriteringar.  Det handlar om tryggheten, växtkraften och ordning & reda.

Läs hela valmanifestet
Läs vårt näringslivspolitiska program
Trygghet i hela Borås

Vi vill göra Borås till en trygg kommun för alla. Du ska vara trygg och kunna lita på att välfärden håller en hög kvalitet. Det ska gälla både i staden och på landsbygden. Oavsett om det är i det egna hemmet eller på vägen hem ensam en sen kväll ska du kunna känna dig trygg i Borås.  Vi vill att kommunen tar krafttag både för att förebygga och möta brottslighet och otrygghet. När man blir äldre och behöver omsorg ska man vara trygg med att vården och omsorgen håller högsta möjliga kvalitet och möter varje person ut ifrån dennes behov. Därför tror vi på höga kvalitetskrav, lika villkor och en mångfald av aktörer  i omsorgen.

Växtkraft i hela Borås

Borås har fantastiska möjligheter att utvecklas. Vi vill ta tillvara på växtkraften i hela Borås, såväl i staden som på landsbygden. För oss handlar det om att möjlig göra fler bostäder, förbättra kommunikationerna, utveckla företagsklimatet för att skapa nya arbetstillfällen och låta kulturlivet blomstra. Vi kommer att värna arbetslinjen. Kommunens ska aldrig ta ut en högre kommunalskatt än vad som krävs för att upprätthålla god kvalitet i välfärdens kärnverksamheter. Det ska aldrig löna sig mer att gå på bidrag än att arbeta. Vägarna till jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver förbättras. Ska det bli möjligt behövs ett politiskt ledarskap som kan samarbeta och få saker gjorda.

Ordning & reda i hela Borås

Vi kommer att hålla ordning & reda. Både i ekonomin och i klassrummen. Kommunens verksamheter ska alltid använda skattepengarna ansvarsfullt. Vi tror på en strikt ekonomisk politik med tydliga processer och målstyrning.  Skolans viktigaste uppdrag är att ge barn och unga kunskap och goda förutsättningar att utvecklas.  Alla barn måste ses utifrån sina individuella behov. Då behöver skolan vara en lugn plats. Stök som stör undervisningen är oacceptabelt och drabbar alla elevers lärande. I de centrala ämnena svenska och matematik behöver undervisningstiden ökas.